1869
1__1920x1080.jpg2__1920x1080.png3__1920x1080.png

Od počátku svého působení je Siemens nositelem a zárukou nejmodernějších technologií, které inovují náš průmysl, energetiku, zdravotnictví, infrastrukturu i bezpečnost a zlepšují náš každodenní život.

1869–2022
1869_1920x1152.png
1869_800x240.png

Začátky tuzemského působení

Společnost Siemens začala v českých zemích působit řadu let před zřízením své oficiální pobočky v roce 1890. Již v roce 1869 například nainstalovala do sklárny v Harrachově plynovou pec na tavení skla. Sklárna v 2. polovině 19. století rychle zvyšovala produkci a stávající technologie již tomuto růstu přestávaly stačit. V roce 1866 proto sklárna přešla z klasického vytápění dřevem na uhlí. Tato změna se však záhy ukázala jako nedostatečná. Sklárna se proto již o tři roky později rozhodla nainstalovat plynovou pec značky Siemens. I díky tomuto kroku tak mohla pokračovat v dalším ekonomickém i uměleckém rozvoji. Tato sklárna, jež byla založena roku 1712, je dnes druhou nejstarší fungující sklárnou v českých zemích a patří mezi památkově chráněná území.

1885_1360x960__1.png1885_1360x960__2.png

Osvětlení Stavovského divadla

Významnou technickou událostí se značným společenským přesahem byla instalace elektrického osvětlení ve Stavovském divadle v Praze. V divadle se tak nově mohlo svítit dvěma obloukovými lampami a 161 žárovkami, jejichž instalaci zajistila firma Siemens. Tento moderní typ osvětlení lze 100 let po otevření divadla (1783) považovat za symbolické vyjádření další fáze emancipace českého národa. Poté, co se na sklonku 18. století začala budovat národní divadla coby výraz osvícenské představy, že obecnému lidu přístupné divadlo je morální ústav demonstrující kulturní úroveň národa, se o 100 let později součástí této demonstrace stala i úroveň technická.

Tento typ zakázek patřil k prvním, které Siemens v českých zemích získával. Elektrifikaci osvětlení divadel, ale i jiných typů budov navíc urychlil požár Národního divadla, k němuž došlo v roce 1881. Kromě Stavovského divadla tak byla v té době pro Siemens důležitou referencí například instalace osvětlení v Rustonově libeňské strojírně (1881).

1890_1360x1360.png

Stálé obchodní zastoupení Siemens v českých zemích

Stálé obchodní zastoupení v českých zemích – konkrétně v Praze a Brně – založil Siemens v roce 1890. Stalo se tak v době, kdy se české země, resp. celé Předlitavsko, začínaly dostávat z období ekonomického útlumu trvajícího od r. 1873, tzv. Velké deprese. Rysem obrody byl v oblasti průmyslu rozmach elektřiny. V této době vznikají proslulé české elektrotechnické firmy – v 80. letech zahajuje své podnikání František Křižík, roku 1896 zakládá firmu Emil Kolben. Společnost Siemens se na tomto hospodářském oživení významně podílela – až do konce první světové války elektrifikovala řadu českých měst, instalovala elektrická osvětlení v mnoha soukromých i veřejných prostorech a podílela se rovněž na stavbě tramvajových tratí.

1.jpg2.png3.png

Pro potřeby osvětlení zámku Konopiště byla v letech 1898 až 1899 zřízena zámecká elektrárna. Technologické zařízení dodaly firmy Siemens a A.E.G. Vídeň.

loko.jpg

1895 – Lokomotiva „Glückauf“ s kladkovým snímačem pro společnost Hernadthaler ungarische Eisenindustrie AG v Krompachu v Čechách

Období elektrifikace

V 90. letech 19. století Siemens instaluje osvětlení v řadě průmyslových závodů a měst v severovýchodních, severních a severozápadních Čechách. Vedle toho se Siemens v té době podílí také na výstavbě elektráren. V letech 1897 až 1898 byla firmou Schuckert (od r. 1903 součást společnosti Siemens) v Brně postavena městská elektrárna. Zájem o připojení k elektrické síti byl zprvu malý, ale záhy překonal všechna očekávání, takže bylo nutno elektrárnu rozšířit. S původním výkonem 600 kW vyráběla již moderní střídavý proud, několik dynam však od roku 1900 vyrábělo také stejnosměrný proud pro novou městskou elektrickou dráhu.

Na přelomu 19. a 20. století se tak Siemens významně podílí na celkové elektrifikaci českých zemí, účastní se budování městských elektrických drah (vedle Prahy a Brna také r. 1895 v Teplicích, r.1899 v Olomouci či r. 1901 v Moravské Ostravě) a modernizuje důlní zařízení na Ostravsku. 

1.jpg2.pngtypek kopie.png

Počátek tramvajového provozu

V Praze byl elektrifikovaný tramvajový provoz zahájen roku 1891 na trati Letná–Stromovka u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Jednalo se nejen o první elektrickou dráhu v Praze, ale zároveň i o první elektrickou dráhu v českých zemích vůbec. Současně šlo i o první elektrickou dráhu s kladkovým sběračem proudu v celém Rakousku-Uhersku. Provoz na trase mezi Letnou a Stromovkou zajišťoval starší otevřený tramvajový vůz, vyrobený již v roce 1882 norimberskou firmou Schuckert, která se r. 1903 stala součástí společnosti Siemens. Vůz zakoupil a celou dráhu také provozoval známý český vynálezce a podnikatel František Křižík. Inspirací k tomuto podniku mu byla jednoduchá elektrická dráha firmy Siemens, která byla k vidění na průmyslové výstavě v Norimberku roku 1879. Dráha Letná–Stromovka skončila svůj provoz v roce 1900.

1.jpg

1902 – Motory ve strojírně centrály koksovny v Ostravě, výroba koksu v Ostravsku sahá až do 40. let 19. století

2.jpg

1903Unikátní trafostanice a rozvodna zámku Lednice

3.jpg

1904 – Zahájení elektrotechnické výroby v Mohelnici

1.jpg2.png3.png

Éra městských elektráren

Výstavba městských elektráren v Brně, Frýdlantu, Doksech a Rumburku.

1.png2.png

Budování telegrafní sítě

Po vzniku Československa se Siemens zapojil do budování moderní evropské telegrafní sítě. V Praze na Žižkově v následujících letech vzniklo moderní spojovatelské pracoviště mezinárodní telefonní a telegrafní ústředny. Řešení zaujalo i zlínskou společnost Baťa, která se stala symbolem prvorepublikové prosperity a progresivnosti. Ta si v roce 1934 nechala od Siemensu vybudovat firemní telefonní ústřednu. V provozu vydržela neuvěřitelných 57 let.

1.png2.png

Nástup elektrospotřebičů

Jedním z charakteristických rysů modernizačního procesu 20. let 20. století, který navazoval na systematicky prováděnou elektrifikaci celého Československa, bylo masové šíření domácích elektrospotřebičů. Společnosti jako Siemens, AEG či Electrolux velmi brzy vytušily, jaký ekonomický potenciál se v této oblasti skrývá. Elektrospotřebiče značky Siemens začaly do domácností masivně pronikat od roku 1924.

1.jpg2.png3.png

Vznik Siemens Elektrotechnika v Mohelnici

V roce 1926 vznikla v Mohelnici fúzí Elektrotechnické a strojírenské, a. s., a Siemens & Co., komanditní společnosti akciová společnost Siemens Elektrotechnika (Siemens Elektrizitäts-AG). Pokračovatelem této firmy je Siemens Elektromotory Mohelnice, dnes největší závod na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě.

1945.png

Znárodnění

Po 2. světové válce, na sklonku roku 1945, bylo zastoupení firmy Siemens včetně jejích výrobních závodů znárodněno. Stalo se tak vyhláškou ministra průmyslu Bohumila Laušmana, vydanou na základě § 1, odst. 4 dekretu prezidenta republiky ze dne 24. října 1945, který se týkal znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. Znárodnění se týkalo nejen nemovitého a movitého majetku, včetně ložisek a nalezišť surovin, které Siemens měl na československém území, ale i různých oprávnění a práv duševního vlastnictví, tedy patentů, licencí, živnostenských oprávnění, známek, vzorků apod. Společně se znárodněním samotné společnosti Siemens byly znárodněny i veškeré pomocné podniky a pomocné závody, které jí náležely.

frenstat kopie.png

Zahájení výroby elektromotorů ve Frenštátě

Historie frenštátského závodu se začala psát v roce 1946, kdy se z tehdejšího koncernu Baťa ve Zlíně vyčlenila elektrovýroba, kterou bylo nutné co nejrychleji přestěhovat do jiných prostor. Přesun a výroba elektromotorů byla zahájena původně pod značkou Moravské elektrotechnické závody (MEZ). Firma Siemens společnost MEZ převzala v roce 1994. Dnes zde stojí největší závod na výrobu standardních elektromotorů osových výšek 225–355 mm v Evropě. Frenštátský Siemens patří svými inovacemi produktů a výrobních procesů mezi světovou špičku v oblasti automatizace a digitalizace průmyslu.

1971.png

Obnova dodávek moderních technologií

K oživení aktivit společnosti Siemens na území Československa došlo až koncem 60. let v době celospolečenského uvolňování. Firmě se podařilo udržet oživení činnosti i v následující, normalizační dekádě. V roce 1971 zde Siemens otevřel technicko-poradenskou kancelář a obnovil dodávky moderních technologií. Dělo se tak prostřednictvím podniků zahraničního obchodu a po roce 1971 prostřednictvím společnosti Efektim. V této době došlo k významné dodávce osvětlovací techniky pro tři studia Československé televize na Kavčích horách (1975) nebo k instalaci prvního počítačového tomografu na území Československa ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (1978).

1.jpg

1975 – Osvětlovací technika pro pražská studia Československé televize (otevřely se Kavčí hory)

2.jpg

1978 – První počítačový tomograf na území ČSSR ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

3.jpg

1984 – První magnetická rezonance v ČSSR pro IKEM Praha

Favorit.png

Řídicí systém pro výrobní linku automobilky Škoda

V roce 1987 se mladoboleslavská automobilka chystala zahájit výrobu Škody Favorit. Ta měla být symbolickým vyjádřením snahy státu o záchranu potápějící se socialistické ekonomiky. Zadáním bylo vyrobit vůz, „který by přinejmenším měl snadno konkurovat na evropských trzích.“ Automobilka veřejnost informovala o tom, že v souvislosti se zahájením výroby Favoritu hodlá „zavést do výroby celou škálu jednoúčelových strojů, roboty a manipulátory.“ Šest hlavních linek bylo vybaveno roboty od renomovaných firem Kuka či Comau. Do modernizace provozu zasáhl i Siemens, který vybavil výrobní linky programovatelnými automaty řady Simatic S5. „Řada nejlepších kmenových pracovníků již vycestovala na odborná školení doma i v zahraničí, aby byla připravena zvládnout nové technologie,“ vyjádřila automobilka odhodlání splnit státem zadaný úkol. O Favorit byl po jeho uvedení na trh zájem, který byl i jedním z rozhodujících faktorů při privatizaci automobilky v roce 1991.

1990.png

Obnovení stálého zastoupení značky Siemens

Po sametové revoluci se společnost Siemens vrací do tehdejšího Československa v plné síle – stálé zastoupení bylo obnoveno hned v roce 1990. Na začátku 90. let firma zanechala výraznou stopu v oblasti telekomunikací, když v roce 1991 uspěla v tendru na digitalizaci celé české telekomunikační sítě. I v dalších letech firma potvrzuje svou vůdčí roli oblasti digitálních technologií. V roce 1995 uvedla na trh přístroj Gigaset – první digitální bezšňůrový telefon v Česku. V roce 1996 následoval první mobilní telefon s českým displejem (typ S6). V roce 1997 vybudovala telekomunikační síť pro mobilního operátora Paegas (dnes T-Mobile). Divizi mobilních telefonů Siemens prodal v roce 2005.

1.jpg2.png3.png

Rozvoj výroby v Čechách

Siemens také začal s obnovou své výroby na území ČR. V roce 1993 zahájil výrobu nízkonapěťové spínací techniky v Trutnově a rok nato obnovil výrobu elektromotorů v Mohelnici, kde dnes vyrábí také přípojnicové systémy. Dále převzal výrobní závody ve Frenštátě pod Radhoštěm (výroba elektromotorů), Drásově (výroba elektromotorů a generátorů) a Letohradě (výroba nízkonapěťové spínací techniky a pojistek – OEZ) a v roce 2003 Siemens převzal výrobu parních turbín v Brně.

1.jpg

1993 – Zahájení výroby produktů Siemens v Trutnově

2.jpg

1994 – Návrat společnosti Siemens do výroby elektromotorů v Mohelnici a převzetí výroby elektromotorů ve Frenštátě pod RadhoštěmDrásově

3.jpg

1997 – Světelné zabezpečovací zařízení vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla

4.jpg

1998 – Zabezpečovací zařízení pro pražské metro, linka C

2000.jpg

Rychle, pohodlně, s nízkými emisemi

V oblasti dopravní techniky byl zásadní rok 2000, kdy na lince C pražského metra začaly jezdit soupravy dodané konsorciem AEG – ČKD – Siemens. V posledních letech lze na českých železničních tratích potkávat vlakové jednotky Railjet nebo modulární víceúčelové lokomotivy Vectron.

V roce 2011 Siemens představil své první dvě dobíjecí stanice pro elektromobily na území ČR. Šlo o další z mnoha příkladů technologických řešení zaměřených na modernizaci městské infrastruktury. V současnosti komplexní řešení pro elektromobilitu Siemens obsahuje portfolio dobíjecích stanic jak pro veřejné, poloveřejné, tak soukromé dobíjení.

turbina.jpg

2003 – Siemens přebírá brněnský závod na výrobu parních turbín, dnes Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, který dodává široké spektrum turbín s výkonem do 150 MW

Více informací

OEZ.jpg

2007 – Vstup společnosti Siemens do letohradské závodu OEZ. Firma vyrábí produkty a služby pro jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí

Více informací

1.jpg

2007 – Zapojení do programu Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

2.jpg

2009Řídicí systémy unikátního řešení plnění pivních sudů pro Plzeňský Prazdroj

3.jpg

2009 – Otevření Národní technické knihovny v Praze pro kterou Siemens mj. datově integroval klíčové technologie

SKODA.jpg

2012 – ŠKODA AUTO v rámci projektu digitální továrny využívá nástroje Tecnomatix – přesný virtuální obraz fyzické výroby přispívá k vyšší efektivitě a růstu automobilky

5.jpg

2012Zahájení komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II – Siemens je mj. odpovědný za řídicí systém elektrárny a vyvedení výkonu a vlastní spotřeby elektrárny

6.jpg

2013 – Otevření vývojového a prototypového centra Siemens – vyvíjíme zde softwarová řešení i hardwarové produkty zaměřené na průmyslovou a procesní automatizaci výroby nebo inteligentní řízení automobilové a železniční dopravy

2013-digitalizace.jpg

Výzvy digitalizace

Digitalizace představuje klíčový trend. Pomocí nových technologií, jimiž jsou např. datová analýza, cloud nebo internet věcí, nabízí Siemens svým zákazníkům vyšší produktivitu v rámci celého hodnotového řetězce – od návrhu přes provoz až po výrobu a servis. Digitalizace hraje důležitou roli při rychlejším uvádění výrobků na trh a zvyšování dostupnosti produktů a služeb. Díky detailním znalostem technologií a průmyslového prostředí dokážeme vybrat klíčová data a interpretovat je tak, aby přinesla přidanou hodnotu našim zákazníkům.

Vše o Průmyslu 4.0

V roce 2013 bylo v Praze otevřeno vývojové a prototypové centrum Siemens. Společnost v něm vyvíjí softwarová řešení a hardwarové produkty zaměřené na průmyslovou a procesní automatizaci výroby nebo inteligentní řízení automobilové a železniční dopravy. 

1 kopie.jpg

2014 – Díky systému Siemens Simotion ožívá stříbrná hlava Franze Kafky od sochaře Davida Černého

3.jpg

2014 – Do Česka přijel první vlak Viaggio Comfort Českých drah známý jako Railjet

Solid Edge.jpg

2014 – Digitální řízení procesů s pomocí systémů Solid Edge a Teamcenter ve společnosti Hestego

2.jpg

2014 – Paroplynový zdroj Počerady

4.jpg

2015 – Technologie Siemens v nejmodernější české pekárně

6.jpg

2015 – Instalace dvou MR skenerů MAGNETOM Prisma s indukcí pole 3 tesla pro výzkum mozku v CEITEC Brno

5.jpg

2016 – Předání první lokomotivy Vectron pro českého zákazníka (EP Cargo/Lokotrain), společnost Siemens Mobility doposud na českém trhu dodala více než 40 Vectronů

mind.jpg

Testbed pro Průmysl 4.0

Siemens je hlavním partnerem unikátní laboratoře Testbed pro Průmysl 4.0, která byla otevřena v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Malé a střední podniky si zde mohou vyzkoušet nejmodernější technologie včetně metod digitálního dvojčete a výhod virtuálního zprovoznění, které jim pomohou při digitalizaci jejich provozů.

Siemens současně v České republice spustil globální partnerský program MindSphere a vytváří široký ekosystém pro průmyslový internet věcí. MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí. Zákazníkům z řady oblastí – od průmyslové výroby přes energetiku a infrastrukturu po chytrá města – zajistí dostupnost špičkových služeb a řešení na míru.

mind-struktura.png
testbed.png
1.jpg

2017 – V Praze je ve službách PRE distribuce největší dispečerský systém v Evropě

BenThor.jpg

2017Virtuální zprovoznění digitálních dvojčat strojů a výrobních linek společnosti BenThor automation v Mladé Boleslavi 

IoT.jpg

2017 – Expanze vývojového a prototypového centra Siemens Česká republika (dnes Siemens Advanta)

2.jpg

2018 – Digitální transformace mohelnicého závodu Siemens probíhá intenzivně již od roku 2018

3.jpg

2019 – Siemens dodává dobíjecí infrastrukturu pro elektromobily do ŠKODA AUTO

4 kopie.jpg

2019 – Mozkem nové budovy banky ČSOB v pražských Radlicích je řídicí systém Desigo

5.jpg

2019 – V unikátním projektu je závodní motorka vybavena senzory napojenými na Mindsphere – sběr a následná analýza dat i jejich vizualizace slouží ke zlepšení jízdních vlastností stroje

testovaci centrum.jpg

2019 – Otevření nového testovacího centra železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa

Krabčice_res.jpg

2020 – Domov pro seniory ve středočeských Krabčicích získal darem od společnosti Siemens protipožární systém

EON dobíjecí stanice.jpg

2020 – Siemens dodává vysoce výkonné dobíjecí stanice pro páteřní síť společnosti E.ON

Mohelnice.jpg

2020 – Mohelnický závod na výrobu elektromotorů nasadil pokročilé řešení systému MindSphere

Národní muzeum.jpg

2021 – Siemens je podepsán pod moderním osvětlením nejmodernějších expozic v Národním muzeu, firma se v předchozích letech významně podílela na rekonstrukci celého komplexu

Greentech.jpg

2021 – Hydroponické kontejnery startupu GreeenTech využívají IoT technologie Siemens

1.jpg2.png3.png

Technologie pro současnost i budoucnost

Siemens je vnímán jako technologický gigant, silný především v oblastech průmyslové digitalizace a automatizace, energetiky a tzv. chytré infrastruktury. V České republice se řadí mezi největší zaměstnavatele. Právě v segmentu digitalizace Siemens nejvíce rozšiřuje své portfolio a služby. Jeho vlajkovou lodí je cloudový otevřený operační systém pro průmyslový internet věcí MindSphere. Tento systém umožňuje využívat technologická data k optimalizaci procesů, díky čemuž mohou vzniknout zcela nové obchodní modely v oblastech od průmyslové výroby přes energetiku, železniční a silniční dopravu, logistiku až po chytrá města.

Máte zájem o více informací?

Respektujeme vaše soukromí

My (Siemens AG) a někteří naši partneři a třetí strany používáme na našich webových stránkách soubory cookies. Podrobné informace o druhu cookies, jejich účelu a zapojených partnerech jsou uvedeny v Pravidlech používání cookies („Pravidla“). Kliknutím na „Souhlasím a pokračovat“ poskytujete svůj souhlas s používáním souborů cookies v souladu s pravidly uvedenými v Pravidlech, abyste si mohli naši webovou stránku pohodlně a bez problémů prohlížet. Soubory cookies můžete rovněž odmítnout (s výjimkou nezbytně nutných cookies).